θυμήσου με
 
roomap
2010-07-21 17:25
 

sudo apt-get install python-crypto python-cheetah python-pil python-psycopg2 python-gtk2 python-gobject python-wxgtk2.8 python-webkit python-pexpect python-eyed3 omxplayer python-beautifulsoup